Metapolis

Official Whitepaper

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่ง Strategy Game แนวใหม่ ลองนึกภาพท่านเดินเข้าสู่เมืองจำลองโดยมี Landmark ที่สวยงามมากมายอันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, เสาชิงช้า, รวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมือง คุณสามารถเข้าจับจองเป็นเจ้าของเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตัวคุณเอง และเก็บเกี่ยวทรัพยากรต่างๆ พัฒนาไปสู่ผลงาน NFT ที่เกิดจากการสร้างของคุณเอง

Metapolis เป็นรูปแบบ Play to Create NFT ยิ่งคุณใช้เวลาอยู่ในโลกของ Metapolis มากผลตอบแทนจะยิ่งคุ้มค่ามากขึ้น โดย Concept คือ User ที่สวมบทบาทชาวเมืองช่วยกันสร้างสรรค์เมืองโดยการจับจองพื้นที่ พัฒนาที่ดินของตัวเอง ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ มีระบบ Social ที่ผู้ใช้งานสามารถ เซ็ตกลุ่ม ตั้งกลุ่ม พื้นที่ของแต่ละ User สามารถเปิดอนุญาต ให้ผู้เล่นอื่นหรือคนนอกเยี่ยมชมได้ ผู้เล่นสามารถซื้อสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์มาเป็นของตนเอง หรือใช้เวลาในการเล่นเพื่อพัฒนาแบบใหม่ๆขึ้นมาเองก็ได้ ดังนั้นเมืองเมืองจะไปในทิศทางไหนนั้นอยู่ที่เหล่าผู้เล่นทุกท่าน

System Requirements

ความต้องการของระบบที่แนะนำ

 • CPU : Intel Core i7-8700 OR AMD Ryzen 5 3600
 • RAM : 16 GB RAM
 • GPU : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD RX 5600
 • DX : Version 12
 • OS : Windows 10, 64-bit
 • STO : 85 GB available space (SSD)
 • RES : 1080p/60 fps, High Quality Settings, Upscale Quality Setting

Land Zone

ทุก Zone จะมีสถาปัตยกรรมหลักที่มีเอกลักษณ์ของ Zone ผู้เล่นสามารถซื้อได้โดยตรงหรือ ใช้เวลาในการเล่นหรือพัฒนา มีการวางผังคำนึงถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหลากหลายมิติในการทำกิจกรรมและการทำงานของระบบ มีการเดินทางในแลนด์ได้ด้วยการใช้งาน Portal ยานพาหนะ หรือด้วยการเดินด้วยตัวละคร ผู้ใช้งานมีค่าความเป็น “ชาว Metapolis” มากพอจะสามารถ ออกเสียงคัดค้าน สนับสนุน เลือกเพิ่ม Feature ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับ Zone ของพวกเค้าได้

Land Type

Comercial (มีในทุกๆ Zone) เป็นสิทธิของเจ้าของ เปิดให้จับจองซื้อขายให้ผู้ใช้งานได้ สามารถปล่อยให้มีการทำ หรือเช่าทำ NFT Asset ได้ Generate BK Coin ให้เจ้าของได้ตามรอบเวลา และ Quality ของ Land ไม่มีการเคลียร์ Asset ที่อยู่บน Land

Static (เบื้องต้นมีที่ Headquarter กับที่ Salem อาจขยายจำนวนเพิ่มในอนาคตถ้าความต้องการมีสุงมากขึ้น) ไม่สามารถขายได้ มีการจัดกิจกรรม บนนั้นได้(จากทางทีมงาน) ผู้เล่นสามารถจับจองเพื่อสร้าง NFT asset ต่างๆ ได้ มีระยะเวลาในการใช้งาน มีจำกัด เปลี่ยนมือไปได้เรื่อยๆ ต้องมีการแย่งชิงจับจองกัน มีรอบของการ Terminate เป็นตารางเวลาแน่นอน

Land Property

Land Property

การจะทราบระดับของที่ดินที่ซื้อไป จะต้องเข้าไปเปิด กล่องสุ่ม ที่ที่ดินนั้นๆ

โดยระดับนั้นจะมีด้วยกัน 3 ระดับ เรียงได้ดังนี้ Common, Rare, Epic และโอกาสที่จะได้รับที่ดินระดับต่างๆ มีไม่เท่ากัน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ

 • Common 55%
 • Rare 40%
 • Epic 5%

ที่ดินทุก Unit จะสามารถ Generate Resource ออกมาให้เจ้าของที่ดิน โดยระยะเวลาในการ Generate Resource ในแต่ละครั้งจะห่างกัน 24 ชั่วโมง และจะเกิดขึ้นในเวลา 24.00 น. ของทุกวัน

Land Growing

Landlord ต้องเข้ามา Activate Land จึงจะเกิดการพัฒนา (ยกเว้น Pay) แลนด์มีการพัฒนา -> เติบโต-> Generate เงินรอง (BK Coin) ออกมา Land Generate Resource สำหรับใช้ในการสร้าง NFT ตามรอบเวลา

Land มีจำนวนจำกัด ไม่มีการสร้างเพิ่มอีก (25,000 unit)

Resource

ที่ดินทุก Unit จะสร้างทรัพยากรให้กับเจ้าของที่ดิน (Generate Resource) เพื่อนำไปใช้รวมในการสร้างชิ้นส่วนสิ่งปลูกสร้าง (Item) โดยการ Generate Resource นั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไข และระยะที่กำหนด และยังได้รับ เหรียญ BK Coin ที่เป็นส่วนสำคัญในการรวมทรัพยากรอีกด้วย

การ Generate Resource จะเกิดขึ้นวันละ 1 ครั้ง โดยจะเกิดขึ้นในเวลา 24.00 น. ของทุกวัน โดยอัตรา Resource และ Bk Coin ที่จะได้รับจากระดับของที่ดินต่อ 1 แปลง มีดังนี้

ระดับ Common จะได้รับ
ประเภทไม้ : Wood (1-5 ชิ้น ต่อวัน)
ประเภทหิน : Rock (1-5 ชิ้น ต่อวัน)
ประเภทเหล็ก : Iron (1-5 ชิ้น ต่อวัน)
BK Coin (18-21 เหรียญ ต่อวัน)
ระดับ Rare จะได้รับ
ประเภทไม้ : Finewood (1-5 ชิ้น ต่อวัน)
ประเภทหิน : Brick (1-5 ชิ้น ต่อวัน)
ประเภทเหล็ก : Steel (1-5 ชิ้น ต่อวัน)
BK Coin (60-80 เหรียญ ต่อวัน)
ระดับ Epic จะได้รับ
ประเภทไม้ : Composite Wood (1-5 ชิ้น ต่อวัน)
ประเภทหิน : Gypsum (1-5 ชิ้น ต่อวัน)
ประเภทเหล็ก : Composite Plate (1-5 ชิ้น ต่อวัน)
BK Coin (160-200 เหรียญ ต่อวัน)

Mix Resource

การผสมทรัพยากร (Resource) เพื่อสร้างชิ้นส่วนต่างๆ (Item)

เมื่อได้ทำการเก็บรวบรวมทรัพยากรในแต่ละประเภท ครบ 25 ชิ้น (Wood : 25 , Rock : 25, Iron : 25) จะสามารถเอาไปเข้าเครื่องผสมได้ โดยใช้เงินในเกม BK Coin เป็นค่าผสม

อัตราค่าผสมทรัพยากร เพื่อสร้างชิ้นส่วนสิ่งปลูกสร้าง วัดจากระดับของที่ดิน มีดังนี้

 • ที่ดินระดับ Common ใช้ 150 BK Coin
 • ที่ดินระดับ Rare ใช้ 500 BK Coin
 • ที่ดินระดับ Epic ใช้ 2,000 BK Coin

อัตราค่าผสมนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความสมดุลของเกม


ขั้นตอน Mix Resource

ให้นำ Resource Wood- Rock- Iron- Finewood - Brick - Steel -Composite Wood - Gypsum - Composite Plate เข้าเครื่อง Mix Resource จะได้ Item ออกมา และจะต้องเสีย Bk Coin ตามระดับของที่ดินที่กล่าวมาข้างต้น

 • หลังจากกดผสมแล้วจะได้รับชิ้นส่วนจากการผสมมา 1 ชิ้น ถ้าต้องการให้เป็น NFT (เพื่อทำการขายใน NFT Marketplace ) ให้ทำการกด Mint โดยหลังจากกด Mint จะถือว่า Item นั้นๆคือ 1 NFT
 • Item ที่ไม่ได้ Mint เป็น NFT จะถือเป็น Item ปกติในเกม ที่เก็บอยู่ใน inventory ของผู้เล่นคนนั้น สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เฉพาะผู้เล่นในเกม ไม่สามารถนำไปขายใน NFT Marketplace ได้
 • หากผสมแล้วไม่ชอบ สามารถกดทำลายทิ้งได้ และจะได้ Resource บางส่วนกลับไป (ไม่เกิน 40%)

การ Mint Item เป็น NFT หลังจากการผสมนั้น จะต่องจ่ายค่า Gas Fee และ เหรียญ TMC


ประเภทของ Item ที่จะได้รับหลังการ Mix Resource

Item ที่ Mint ออกมา (NFTs) นั้น ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย

 1. ผนังด้านหน้า
 2. ผนังด้านหลัง
 3. ผนังด้านซ้าย
 4. ผนังด้านขวา
 5. หลังคา
 6. ของตกแต่ง

Inventory

Inventory คือช่องเก็บสิ่งของที่สร้างขึ้นภายในเกมหรือได้รับจากในเกม โดยสิ่งของที่สามารถจัดเก็บได้ แยกเป็น 3 หมวดหมู่ ประกอบไปด้วย

หมวด Resource

มีไว้จัดเก็บ Resource ที่ได้มากจากการ Generate Resource ของที่ดิน แรกเริ่มจะมีทั้งหมด 20 ช่อง โดยสามารถจัดเก็บ Resource แต่ละชนิดได้ช่องละ 999 ชิ้น หากต้องการเพิ่มช่องจัดเก็บ ผู้เล่นจะต้องทำการซื้อช่องเพิ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 150 Bk Coin ในการเพิ่มช่องครั้งแรก จากนั้นในการเพิ่มช่องแต่ละครั้งถัดไปราคาจะสูงขึ้นครั้งละ 50 BK Coin โดยผู้เล่นหนึ่งคน จะมีช่องจัดเก็บในหมวดนี้ได้สูงสุด 256 ช่อง

หมวด MetaMachine

มีไว้จัดเก็บ Item ที่ได้มากจากการ Mix Resource แรกเริ่มจะมีทั้งหมด 20 ช่อง สามารถจัดเก็บ Item ได้ช่องละ 1 ชิ้น หากต้องการเพิ่มช่องจัดเก็บ ผู้เล่นจะต้องทำการซื้อช่องเพิ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 150 Bk Coin ในการเพิ่มช่องครั้งแรก จากนั้นในการเพิ่มช่องแต่ละครั้งถัดไปราคาจะสูงขึ้นครั้งละ 50 BK Coin โดยผู้เล่นหนึ่งคน จะมีช่องจัดเก็บในหมวดนี้ได้สูงสุด 512 ช่อง

หมวด House

มีไว้จัดเก็บสิ่งปลูกสร้างจากการรวมชิ้นส่วนสิ่งปลูกสร้าง แรกเริ่มจะมีทั้งหมด 20 ช่อง สามารถจัดเก็บ Item ได้ช่องละ 1 ชิ้น หากต้องการเพิ่มช่องจัดเก็บ ผู้เล่นจะต้องทำการซื้อช่องเพิ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 150 Bk Coin ในการเพิ่มช่องครั้งแรก จากนั้นในการเพิ่มช่องแต่ละครั้งถัดไปราคาจะสูงขึ้นครั้งละ 50 BK Coin ทุกๆ 10 ช่อง โดยผู้เล่นหนึ่งคน จะมีช่องจัดเก็บในหมวดนี้ได้สูงสุด 1,024 ช่อง

Building

สิ่งปลูกสร้างมีความสำคัญมากใน Metapolis หลังจากรวบรวมทรัพยากรจากที่ดินและทำการผสมทรัพยากรเป็น Item แล้ว สามารถนำ Item มาประกอบเป็นสิ่งปลูกสร้างได้

การรวม Item เพื่อสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้าง(บ้าน)

การรวมชิ้นส่วนสิ่งปลูกสร้าง (Item) เป็นสิ่งปลูกสร้างนั้น จำเป็นที่จะต้องมี Item ครบทั้ง 5 หมวดหมู่ คือ ผนังด้านซ้าย, ผนังด้านขวา, ผนังด้านหน้า, ผนังด้านหลัง และ หลังคา โดยจะใช้ 1 Item ของแต่ละหมวดหมู่มารวมกันเป็นสิ่งปลูกสร้าง โดยจะขาดหมวดหมู่ใดไปไม่ได้ ระดับของ Item ทุกชิ้น จะต้องอยู่ในระดับเดียวกันเท่านั้น เช่น ประกอบสิ่งปลูกสร้างจากระดับ Rare ก็ต้องใช้ Item ระดับ Rare ครบทั้ง 5 ชิ้น

รูปทรงและสีสันของสิ่งปลูกสร้างนั้นจะเป็นไปตามชิ้นส่วนที่ได้นำมารวมกัน หากแต่ละชิ้นมีสีต่างกัน เมื่อได้ทำการรวมเป็นสิ่งปลูกสร้างแล้ว จะเป็นลักษณะนั้นตลอดไป (สามารถหาซื้อชิ้นส่วนที่เข้ากันได้จากผู้เล่นคนอื่นๆ บน NFT Matket Place หรือแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นด้วยกันในเกม ในกรณีที่ชิ้นส่วนนั้นเป็น Item ปกติไม่ได้เป็น Mint เป็น NFT)

Item ที่ได้จากการผสมจะมีเพียงชิ้นเดียวต่อหนึ่งสี ผู้เล่นจะไม่สามารถได้สีที่ซ้ำกันนอกจากเฉดสีที่ใกล้เคียงกัน ปัจจุบันเฉดสีที่มีโอกาสได้ มีมากกว่า 50,000 เฉดสี

เมื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเสร็จแล้ว ผู้เล่นสามารถตัดสินใจได้ว่าจะ Mint เป็น NFT เพื่อลงใน NFT Marketplace หรือเก็บไว้ใน Inventory ก่อน และสิ่งปลูกสร้างทั้งสองแบบนั้น สามารถนำมาวางแสดงบนที่ดินในเกมได้

เมื่อกด Mint ชิ้นส่วนทั้งหมดจะกลายเป็น NFT ใหม่ของสิ่งปลูกสร้างหนึ่งหลัง (ถ้าชิ้นส่วนที่นำมาผสมเป็น NFT จะถูก Burn ทิ้ง ถ้าชิ้นส่วนนั้นเป็น Item ใน Inventory จะถูกเอาออกจาก Inventory ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก)

Shop

การเปิดร้านค้าออนไลน์

เงื่อนไขจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินให้ได้ 4 แปลงติดกัน (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) และทำการรวมแปลงเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากรวมแปลงได้ ระบบจะมีร้านค้ามาตรฐานให้เลือกบน Market Place ตามประเภทธุรกิจ หรือสามารถเลือกรูปแบบหรือมีเครื่องมือให้ออกแบบและนำมาวางเองได้เช่นกัน

การรวมที่ดิน 4 แปลงเป็นร้านค้า

กดรวมแลนด์ จะกลายเป็นอาคารใหม่ เมื่อรวมกันแล้วจะถูกจัดว่าเป็น 1 NFT หากมีอาคารอยู่แล้วก่อนรวม เมื่อกดรวมแล้ว อาคารจะกลับไปอยู่ใน Inventory การรวม Land 4 แปลงจะให้ผลการเก็บ Resource เท่ากับ 1 แปลงเล็กติดกัน 4 แปลง ร้านค้าจะมีระบบซื้อขายมาพร้อมด้วยเลย ตามประเภทธุรกิจที่เลือกมา

Avatar

Avatar เป็นระบบ User Behavior ทุกการกระทำของผู้เล่นจะนำมาซึ่งการยกระดับต่างๆ โดยจะมีแจ้งให้ผู้เล่นรู้ ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะ สร้างอวทาร (Mint) ที่เกิดจากค่านั้นขึ้นมาได้ เป็น NFT สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายได้

Avatar บาง Type จะมีความสามารถที่แตกต่างบางอย่างเฉพาะตัวเช่น

 • Social King (ใช้งาน Chat ถึงเกณฑ์ที่กำหนด) : ตั้งกลุ่มได้ แชทได้
 • Explorer (ระยะการเดินทางในเกมถึงเกณฑ์ที่กำหนด) : คนเดียวที่เดินทางระยะไกลได้ ย่นระยะทางได้ (Warp)
 • Merchant (ใช้งานซื้อขายไอเท็ม ถึงเกณฑ์ที่กำหนด) : วางแผงขายสินค้าได้ ตั้งทิ้งไว้ได้ในโซนที่กำหนด
 • Builder (ใช้งาน เครื่องผสม ถึงเกณฑ์ที่กำหนด) : เพิ่มอัตราการ สร้าง NFT ที่หายากกว่าปกติ

ตัวอย่างค่าประสบการณ์ (Exp) จากการทำกิจกรรมเช่น

 • ระยะทางการเดินในแมพ
 • ระยะเวลาออนไลน์
 • จำนวนครั้งในการใช้งานเครื่องผสม
 • จำนวนการใช้งานซื้อขายใน Market

เมื่อ Mint สร้าง Avatar ขึ้นมา จะต้องเริ่มต้นสะสมค่าประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น

Keybindings

การควบคุมตัวละคร

 • A เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้าย
 • D เคลื่อนที่ไปทางด้านขวา
 • W เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
 • S ถอยหลัง
 • Spacebar กระโดด
 • Left Shift เร่งความเร็ว
 • Mouse Right หันทิศทางตัวละคร

ปุ่มทางลัด

 • M เปิด Minimap
 • C เปิดโหมด Chat
 • B เปิดการซื้อที่ดิน
 • U เปิดหน้าต่างการตั้งค่า
 • I เปิดช่องเก็บของ

ไอคอน

 • สำหรับซื้อที่ดิน
 • เปิดช่องเก็บของ
 • เก็บทรัพยากรจากที่ดินทั้งหมดในครั้งเดียว
 • ผสมทรัพยากร
 • กลับมาจุดเริ่มต้น
 • เพื่อเข้าสู่พื้นที่ Items Market
 • เปิดการตั้งค่า

Voice Chat


สามารถใช้งาน Voice Chat ได้ด้วยการเข้าไปในบ้าน โดยเดินไปที่ประตู ระบบจะถามว่าต้องการเข้าข้างในหรือไม่ ให้คลิกปุ่ม OK

เมื่อเข้ามาข้างในบ้าน ให้คลิกปุ่ม Start ด้านบนซ้ายของหน้าจอเพื่อเข้าสู่ Voice Chat ระบบจะถาม Permission เกี่ยวกับ Microphone ให้คลิก OK

NFT

การสร้าง NFT ในเกม

สามารถสร้าง NFT ใน Metapolis ได้ ในสองช่องทางดังนี้

การพัฒนา Land ให้มีความพิเศษ เมื่อคุณใช้เวลาใน Metapolis ถึงระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะมอบทรัพยากรณ์ต่างๆเพื่อเป็นวัสดุสำหรับผสมเป็นชิ้นงาน NFT พร้อมทั้งมอบเหรียญ Bk Coin สำหรับซื้อเครื่องมือผสมวัสดุให้ด้วย เมื่อมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็สามารถสร้างผลงาน NFT ของคุณได้เลย

การสร้าง Avatar โดยการเก็บสะสมค่าประสบการณ์(Exp) ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของตัวคุณใน Metapolis เช่น การเดินทางไปในจุดต่างๆมากมายภายในแผนที่โดยเก็บสะสมเป็นระยะทางสูงสุด, ระยะเวลาออนไลน์ใน Metapolis, จำนวนครั้งในการสร้างงาน NFT โดยนับจากการใช้เครื่องผสม, และจำนวนครั้งในการซื้อขายงาน NFT ใน Marketplae

Terminus

The Metapolis team is building virtual worlds where players can build, own, and monetize their gaming
experience using TMC; Terminus token, the main utility token of the platform.

 • หน่วยเงินที่ใช้เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ที่ดิน บนแพลตฟอร์ม Metapolis
 • หน่วยเงินที่ใช้เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน NFT บนแพลตฟอร์ม Metapolis
 • หน่วยเงินที่ใช้เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน สิทธิพิเศษ บนแพลตฟอร์ม Metapolis

Terminus Token Address
BSC: 0x6F75AF1D651B0F04366882c6A96beBc6C411d02B

ติดตาม Terminus ได้ที่

BK Coin

หน่วยเงินรองของ Metapolis

 • หน่วยเงินที่ใช้เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน สินค้า บนแพลตฟอร์ม Metapolis เท่านั้น
 • หน่วยเงินที่ใช้เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน NFT บนแพลตฟอร์ม Metapolis เท่านั้น
 • หน่วยเงินที่ใช้เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน สิทธิพิเศษ บนแพลตฟอร์ม Metapolis เท่านั้น

2,000 ล้านเหรียญ จะถูกใช้หมุนเวียนอยู่ใน กิจกรรมต่างๆ แล้ววนกลับเข้ามายังทีมพัฒนาจาก Mechanic ของ Metapolis

Ecosystem

User

ผู้เล่นเกมออนไลน์เดิม มีโอกาสในการเรียนรู้และปรับตัวกับระบบ Ecosystem ใหม่ ที่กำลังเป็น Trend แห่งโลกอนาคต

User สาย Trade Crypto ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเกม มีโอกาสได้ทดลองช่องทางใหม่ๆนอกเหนือจากกระดาน Trade ปกติ เปิดช่องทางใหม่ๆในการถือครองและทำรายได้จากสินทรัพย์ NFT

ศิลปินผู้สร้าง NFT เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า งานจาก NFT Creator ไทย มีคุณภาพและเป็นที่นิยมระดับโลก

Land

การถือ Land ของ Metapolis ถือได้ว่าการร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ จะทำให้ User สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่นการแจกจ่ายแอร์ดรอป กิจกรรมส่งเสริมการขายของพาร์ตเนอร์ กิจกรรมจากทางตัวเกมเอง หรือสร้าง NFT ด้วยตัวเองเพื่อนำไปขายได้

Mechanic ของ Land ถูกสร้างให้มี Gamification (มีการนำ Game Mechanic เข้ามาประยุกต์ใช้ในตัวโครงการ) ทำให้เกิด Engagement ของ User กับโครงการ เกิดการเข้ามาอย่างสม่ำเสมอของ User นำไปสู่การสร้างให้เกิด Social ในตัวโครงการ

NFT Market

Binance NFT บนมาตรฐานของ BEP-721 (ชื่อเรียกชั่วคราว) ทางโครงการได้เลือก NFT Chain ของ Binance เพื่อเพิ่มโอกาสให้ User ของเราในการเข้าสู่ตลาดใหม่ของ NFT เป็นโครงการต้นๆของโลกในการเริ่มไปกับตลาด ของ Binance Chain ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว (ณ ปัจจุบัน 30 Jul 2022 อยู่ที่ $40 m ต่อวัน) และมีการแก้ไขจุดอ่อนต่างๆของ NFT แบบเดิม จากการที่ NFT ของ Ethereum ประสบปัญหาเรื่องค่า Gas Fee และการกระจุกตัวของโปรเจ็กต์จำนวนมากทำให้ระบบเดิมที่วางไว้ไม่สามารถขยับขยายได้ นำไปสู่ปัญหาการเชื่อมต่อที่แออัดมากขึ้นในอนาคต

Social

จากวิสัยทัศน์ของทีมงาน หัวใจสำคัญของ Metaverse คือการสร้างกลุ่ม Social เรามีการเตรียมเครื่องมือสำหรับการสร้างกลุ่ม ที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน ให้มีสถานที่พบปะพูดคุยกัน โดยมีสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถคุยได้ว่ามาจากการสร้างของพวกเขาเอง (สิ่งก่อสร้างบน Land และ ของตกแต่งห้องในอนาคต) ทำให้สามารถสร้างกลุ่มเฉพาะที่มีเนื้อหาและบรรยากาศตรงตามความต้องการของกลุ่มได้สะท้อนออกมานำเสนอความโดดเด่นของกลุ่มตนเองกับโลกภายนอกได้

Coin

ทางทีมงานมีความตั้งใจที่จะให้เหรียญ TMC มีเสถียรภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อให้สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนบริการที่มีอยู่ในเกม เช่นการจ่ายเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ได้มาจากการเล่นเป็น NFT จ่ายเพื่อซื้อพื้นที่ในเกม จ่ายเพื่อซื้อบริการระบบที่ทางโครงการมีให้บริการ หรือใช้ในการร่วมกิจกรรมกับทางพารทเนอร์ของโครงการ

Tech

เพื่อให้พร้อมสำหรับการมาของ Social ในรูปแบบใหม่ตามที่ทาง FB ได้วาง Roadmap ไว้ เราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเป็นมาตรฐาน เช่น Web3 และ Web4 ready (ในระบบการส่งข้อมูลติดต่อกับ Smart contact)

การเป็นพันธมิตรกับ https://readyplayer.me/ ที่เป็น Cross-game Avatar Platform จากทางเว็บ สามารถมาเป็น Guest User ในโครงการเราเป็นต้น

Gamification

เพื่อให้มีการ Engament ของ Player กับตัวโครงการ Metapolis ทางทีมพัฒนาจึงนำ Gamification เข้ามาช่วยอย่างเช่น

การที่ตัวแลนด์ มีการ Generate ทรัพยากร ทำให้เจ้าของแลนด์มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาในตัวโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อวัน ทำให้มีโอกาสสูงในการที่จะเกิด Participate ระหว่างผู้เล่นในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Chat ในตัวเกม หรือ Chat เฉพาะกลุ่ม

การสะสมตัว Avatar NFT ที่ได้มาจากการผสมทรัพยากรที่เก็บมา เพื่อนำไปใช้ต่อในเฟสถัดๆไปในการหาวัตถุดิบที่เฉพาะ หรือมีการเข้าถึงเฉพาะมากขึ้นเพื่อนำมาสร้าง NFT ที่มีความ Unique มากขึ้นได้

Partner

เนื่องจากทางผู้พัฒนามีความตั้งใจที่จะให้ตัวโครงการมีความต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน เมื่อมี User เข้ามาในโครงการอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดช่องทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ต่างๆเป็น Trend แห่งอนาคต และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในเรื่องของความทันสมัย ให้กับทางแบรนด์ที่เข้าร่วมด้วย

Team

Sukit Tangtemjit

CEO & FOUNDER

Sermyot Chalermsri

CO-FOUNDER & Head of Design

Charuwan Sariwongchan

Head of Game Development

Thitika Fueangwerojsakul

Head of Coordinate

Panu Srikem

Webmaster