จารุวรรณ สาริวงศ์จันทร์
Charuwan Sariwongchan

Head of Game Development
ประวัติการทำงาน (Work Experience)
2002 พัฒนาเกมบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ J2ME
2004 ร่วมพัฒนา Game Engine สำหรับใช้ในการสร้างเกม 3D รวมถึงพัฒนาเกมโดยใช้ Game Engine ดังกล่าวภายใต้บริษัท Imagimax
2008 ร่วมพัฒนาเกม Mission Equitation บนแพลตฟอร์ม Windows ให้กับบริษัท Minescape ประเทศ ฝรั่งเศส ภายใต้บริษัท Lumai Prod
2010 ร่วมพัฒนาเกม Killed In Action ซึ่งเป็น Multi-player online third-person shooting ให้กับบริษัท Virus Studios
2012 พัฒนาเกม Yamaha TTX Revolution บนแพลตฟอรม์ iOS
2013 ร่วมพัฒนา GWORLD ให้กับบริษัท GDC
2015 ร่วมพัฒนาเกม Gunslinger Stratos ให้กับ Square Enix ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้บริษัท Q Studios
2016 พัฒนาเครื่องมือสำหรับ ใช้ในการปรับแต่ง YEBIS post-processing effect ภายใต้บริษัท Q Studios
2017 ร่วมพัฒนาเกม Secret of Mana (Remake) ให้กับ Square Enix ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้บริษัท Q Studios
2020 ร่วมพัฒนาเกม ประเภท Rhythm game ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้บริษัท Q Studios
2021 ร่วมพัฒนาเกม Magicians Dead ภายใต้บริษัท Q Studios
2021 ร่วมพัฒนาเกม My Hero – One’s Justice 2 ให้กับ Bandai Namco ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้บริษัท Q Studios
2022 ร่วมพัฒนาโรงการ Metapolis